Wykonywanie obliczeńUsługi księgowe

Świadczymy kompleksowe usługi księgowe osobom prywatnym i firmom. Zakres prowadzonych usług księgowych obejmuje:

  • pomoc przy założeniu działalności gospodarczej,
  • pomoc w wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania,
  • prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego,
  • prowadzenie ewidencji VAT,
  • sporządzanie plików JPK,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
  • reprezentowanie Klienta przed Urzędem Skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
  • sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych,
  • pomoc przy sporządzaniu remanentów.