Kolorowe teczkiObsługa kadrowo-płacowa

Świadczymy usługi kadrowo-płacowe. W zakres oferowanej przez nas obsługi kadrowo-płacowej wchodzi m.in.:

  • sporządzanie list płac / rozliczeń płacowych,
  • przygotowywanie wszystkich deklaracji i raportów wymaganych przez ZUS,
  • przygotowywanie deklaracji miesięcznych z tytułu podatku dochodowego osób fizycznych (pracownicy zatrudnieni w ramach umowy o pracę, a także umów-zleceń i umów o dzieło),
  • przygotowywanie informacji o dochodach rocznych pracowników,
  • prowadzenie spraw kadrowych, teczek osobowych pracowników,
  • pomoc przy szkoleniach BHP,
  • przekazywanie dokumentów do ZUS w formie przekazu elektronicznego.