Pisanie notatek w notesieSprzedaż nieruchomości

Zapewniamy pomoc w organizacji formalności związanych ze sprzedażą nieruchomości. Jeżeli sprzedali Państwo mieszkanie przed upływem 5 lat, są Państwo zobowiązani do powiadomienia o tym Urzędu Skarbowego. Służy do tego formularz PIT-39, który należy złożyć do 30 kwietnia roku podatkowego następującego po tym, w którym nastąpiła sprzedaż nieruchomości.

W zeznaniu należy wykazać kwoty przychodu, kosztów i dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości, zarówno tego lokalu, który podlega opodatkowaniu, jak i tego, który jest zwolniony z opodatkowania.

Co ważne w PIT-39 wpisuje się dochody zwolnione z opodatkowania niezależnie od tego, czy wydatki na cele mieszkaniowe zostały poniesione do dnia złożenia zeznania, czy też planują je Państwo ponieść dopiero w okresie 3 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym uzyskany był przychód.

Jeżeli potrzebują Państwo wsparcia merytorycznego lub chcą, aby biuro w oparciu o dostarczone przez Was dokumenty dokonało tego rozliczenia w Państwa imieniu, serdecznie zapraszam. Mogą Państwo liczyć na fachową obsługę naszego biura oraz rzetelne podejście do wszystkich powierzonych nam spraw.